• متولدین این ماه

جعفری

بو سعیدی

سليماني

طبر زدی پور

نعمتی نژاد

درخشان

فتحی گشنیگانی

مؤيدي

 رضایی

حيدري

رنجبر

پرویزی هفشجانی

بهزادی

درروز چهارشنبه19 /12/94 جشن نوروز برگزار گردید

در تاریخ دوشنبه 17/12/94/.......

درتاریخ 22/12/94 هدیه نوروزی وپیک دانش آموزان ........

در روز 4 شنبه 94/12/5 جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم برگزار گردید

در روز چهارشنبه 21 بهمن 94 در..........

در ایام اله دهه فجر 6 سرود همگانی توسط کلیه دانش آموزان پایه های اول تا پنجم برگزار گردید

در روز 12 بهمن در ساعت 9.30 دقیقه زنگ انقلاب نواخته شد و.....

درروز 11 بهمن در دبستان مهاد دخترانه بهارستان جشنواره جابر برگزار گردید

روز شمار انقلاب اسلامی بهمن 1357

  • پیوندهای تصویری

  • گزارش تصویری